استراتژی ورود به بازار

منظور از استراتژی ورود به بازار، کلیه فعالیت‌هائی است که به برنامه‌ریزی، ارائه مشاوره و همچنین اجرای کمپین‌های معرفی و ورود به بازار برای برند یک شرکت یا یک محصول جدید، مربوط می‌شود. شرکت‌ها با معرفی متناسب و صحیح خود و یا محصولاتشان به بازار، زیر ساخت یک برند و نام تجاری را پایه‌گذاری می‌کنند. ورود نامناسب به بازار موجب آشفتگی ذهنیت مشتریان و عدم اعتماد به کسب و کار یا محصولات آن می‌شود و تا این گره مرتفع نگردد، هزینه‌های تبلیغاتی همگی مضمحل و فاقد اثربخشی خواهد بود. به همین دلیل یک محصول خوب با ورودی نامناسب به بازار، ناموفق می‌ماند ولی یک محصول متوسط با یک ورود خوب به بازار می‌تواند تا حد زیادی موفق باشد.

سام به منظور طراحی و ارائه مشاوره برای اجرای پروژه‌های ورود به بازار، ابتدا استراتژی کالا یا برند مورد نظر را ارزیابی کرده و آنگاه با تدوین برنامه ورود به بازار، تعیین مشتریان بازار هدف، شناساندن محصول به مشتریان، برنامه‌ریزی فروش در مرحله ورود به بازار و غیره، عملیات ورود و معرفی موفقیت‌آمیز محصول یا برند به بازار را طراحی و اجرا می‌کند. اجرای پرتاب محصول، شامل دو مرحله تست مفهوم و تست محصول می‌باشد. در این فعالیت به سوالات زیر نیز پاسخ داده خواهد شد:

  • بازاری که قرار است محصول به آن عرضه شود، چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • محصولی که قرار است به بازار عرضه شود، چه مشخصاتی دارد؟
  • آیا مشابه این محصول در بازار وجود دارد؟
  • رقبای آتی و موجود چه مشخصاتی دارند؟
  • شرکتی که تمایل دارد این محصول را تولید نماید، چه ویژگی‌هایی دارد؟
  • استراتژی مناسب جهت ورود به بازار محصول جدید چیست؟
  • حجم کل بازار چقدر پیش‌بینی می‌شود؟
  • میزان پذیرش بازار چقدر است؟
  • دوره انطباق محصول چگونه پیش‌بینی می‌شود؟
  • ملاحظات و اصلاحات احتمالی محصول چیست؟

سفارشی در این حوزه دارید؟