پایش مستمر بازار

فشارهای همه جانبه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی امروز در اداره کسب و کار، غالبا باعث می‌شود تا مدیران سازمان‌ها از تحولات بازار و محیط بیرون خود غافل بوده و سر در لاک سازمان خود فرو برند. این نکته باعث می‌شود تا سازمان‌ها از رقبا، محصولات جدید، تحولات بازار، تغییرات قیمت و … بی‌اطلاع بوده و تصمیمات غلط اتخاذ کنند. شرکت توسعه بازار سام بدین منظور 4 گروه تحلیل کلی را پیشنهاد می‌دهد:

  • تحلیل مشتری: بررسی نیازها و خواسته‌های مشتریان و بخش‌بندی آنها به منظور رسیدن به بازار هدف مناسب
  • تحلیل بازار: بررسی اندازه بازار، رشد بازار، تحلیل سودآوری بازار، ساختار هزینه
  • تحلیل رقابت: شناسایی و بررسی رقبای بالقوه و بالفعل
  • تحلیل محیط (PESTEL): بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، محیطی و قانونی

با پایش مستمر بازار، می‌توان از خسارات ناشی از عدم توجه به تحولات بازار جلوگیری کرد، لذا در این زمینه شرکت توسعه بازار سام می‌تواند همراه شما باشد.

سفارشی در این حوزه دارید؟