تحقیقات بازار داخلی و بین‌المللی

در برخی از مواردی که صاحبان فناوری‌های پیشرفته و تولیدکنندگان، اقدام به توسعه تکنولوژی و تولید یک محصول می‌کنند، به دلیل ماهیت تخصصی این افراد، شناخت کافی نسبت به بازار وجود ندارد. حتی در مواردی صاحبان فناوری از کاربردهای این محصول جدید به خوبی آگاه نبوده و بدون توجه به بازار و کاربردهای بالقوه و بالفعل محصول در ایران یا بازار هدف، اقدام به ورود به بازار می‌کنند. در این خدمت شرکت توسعه بازار سام، با بررسی منابع جهانی و مذاکره با خبرگان و بررسی صنایع مصرف‌کننده داخلی، اقدام به شناسایی بازارهای هدف محصول جدید (بالقوه و بالفعل) نموده و فناور را به سمت بازارهای مناسب هدایت خواهد کرد.

متاسفانه در منطقه خاورمیانه، دسترسی به اطلاعات بازار کشورها تا حدودی با مشکل مواجه است. در حالی که اغلب کشورهای منطقه جزو کشورهای در حال توسعه بوده و معمولا از بازارهای بکر و جذابی برای محصولات ایرانی برخوردار هستند. حضور در این بازارها فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی در راستای توسعه بازار و افزایش توان رقابتی آنها می‌باشد. گروه توسعه بازار سام، با تشکیل شبکه شرکت‌های همکار در منطقه و برقراری ارتباطات موثر، سعی در توسعه و تقویت اطلاعات بازار منطقه و افزایش توان صادرات مشتریان خود نیز دارد.

سفارشی در این حوزه دارید؟