استراتژی تجاری‌سازی

پیش از ورود به بازار نیاز است که نسبت به محصولات مشابه و رقبای حاضر و وضعیت پذیرش محصول جدید در بازار، اطلاعات و شناخت لازم را کسب نمود. همچنین هدف‌گیری درست بازار از نکاتی است که در ورود یک فناوری نوین به بازار بسیار اثرگذار است. به همین منظور پیش از هر اقدامی جهت ورود به بازار، تدوین یک نقشه راه برای تجاری‌سازی ضروری به نظر می‌رسد. تصویر زیر یک مسیر 8 مرحله‌ای را نشان می‌دهد که هدف آن تدوین نقشه راهی برای تجاری‌سازی دانش یا محصول مورد نظر مبتنی بر شناخت بازار است.

خدمات تجاری‌سازی قابل ارایه توسط سام را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود.

  • بخش اول: تدوین استراتژی تجاری‌سازی و ترسیم نقشه راه؛
  • بخش دوم: پیشبرد مسیر تجاری‌سازی و جذب شرکای تجاری؛
  • بخش سوم: راه‌اندازی واحدهای صنعتی در حوزه پلیمر و پتروشیمی

سفارشی در این حوزه دارید؟