تحلیل و توسعه بازار سام

ماموریت سام تحقیق و توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی در صنایع با فناوری پیشرفته (Hi-Tech) می‌باشد. تحلیل بازار و خدمات توسعه بازار در فناوری‌های پیشرفته در طول مسیر تجاری سازی و توسعه کسب و کار مورد نیاز خواهد بود. بنابراین سام در تمام مسیر توسعه کسب و کار (شناسایی فرصت سرمایه گذاری تا بازاریابی و فروش محصولات پیشرفته در بازار) مشتریان خود را همراهی خواهد کرد.
خدمات سام
دپارتمان‌های تخصصی سام

اگر محصولتان برای همه است، در واقع برای هیچ‌کس نیست!

فلیپ کاتلر
1
صنایع بررسی شده
15
مشتریان ما
15
پروژه‌های موفقیت‌آمیز
0
سابقه (سال)
به ما اعتماد کردند