مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری

هدف اصلی هر کسب و کار در حوزه سرمایه‌گذاری، بازگشت سود و یا به عبارت دیگر درآمد خالص مثبت می‌باشد. علی‌رغم اینکه بعضی از ایده‌ها در وهله اول عالی به نظر می‌رسند، اما همیشه اقتصادی و سود‌ده نیستند و یا حتی ممکن است بودجه سازمان پاسخگوی اجرای این ایده‌ها نباشد. بنابراین سازمان باید به طور مداوم زیر نظر باشد و همچنین بودجه پروژه‌های آتی را نیز در نظر بگیرد. طرح توجیهی اقتصادی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بتوانند بودجه مورد نیاز قبل از اجرای پروژه را تخمین بزنند. این امر کمک می‌کند به آنکه سازمان به طور موثر‌تری بودجه خود را مدیریت کرده و در پربازده‌ترین پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کند. همچنین مطالعات امکان‌سنجی اقتصادی به سازمان‌ها نشان می‌دهد آیا بازنگری در طرحی که در اولین نگاه اقتصادی نبوده منجر به اقتصادی شدن آن می‌شود یا خیر.
هدف اصلی مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات جامع و روش مند بر اساس استانداردهای بین‌المللی است که متناسب با موضوع و نوع پروژه‌ها صورت می‌گیرد. دستیابی به دیدگاه دقیق اولیه بر مبنای ارزیابی حاصل از مطالعات مذکور، اولین مرحله در آغاز به کار طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سنگ بنای موفقیت آن از محل کاهش ریسک‌های مرتبط با موضوعات مالی، بازاریابی، فروش و بهره‌برداری است.
باید خاطر نشان کرد که مطالعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری دامنه گسترده‌ای از موضوعات را پوشش می‌‌دهد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • تهیه مطالعات ایده‌سنجی (Opportunity study)
  • طرح‌‌های امکان‌سنجی (Feasibility study)
  • طرح کسب و کار (Business Plan)
  • مدل کسب وکار (Business Model)
  • برنامه بازاریابی (Marketing Plan)
  • انجام مطالعات بازار
  • انجام مطالعات مالی پروژه‌ها
  • انجام مطالعات اقتصادی پروژه‌ها
  • انجام مطالعات ریسک پروژه‌ها
  • انجام مطالعات فنی پروژه‌ها

سفارشی در این حوزه دارید؟