تحلیل فرصت

در بسیاری موارد سازمان‌های عمومی و دولتی در ایران، به منظور هدایت سرمایه‌گذاران و حمایت از آنان اقدام به تدوین طرح‌های مطالعات سرمایه‌گذاری می‌نمایند. معمولا هدف از این اقدام، هدایت سرمایه‌گذاران بوده و بایستی در پی راهی مناسب برای رسیدن به آن بود. به ویژه در حوزه‌ای همچون فناوری‌های پیشرفته که به طور معمول بسیاری از صنایع با آن آشنایی نداشته و نیازمند معرفی فرصت‌های مناسب هستند. برای رسیدن به این مهم، شرکت سام استفاده از گزارشات معرفی و تحلیل فرصت (Opportunity Study) را پیشنهاد می‌دهد.
مطالعات شناخت فرصت، در واقع اولین گام از مطالعه سرمایه‌گذاری بوده که به عمق و سطح کمتر اطلاعات نیاز دارد و صرفا با هدف آشنایی سرمایه‌گذاران و ارزیابی اولیه‌ای از طرح‌ها ارایه می‌شود. حجم و نوع اطلاعات ارایه شده در این سطح به حدی نیست که سرمایه‌گذار بتواند مستقلا بر اساس آنها اقدام به سرمایه‌گذاری نماید و ناچار به انجام مطالعه دقیق‌تر (چه درون سازمان خود و چه با کمک یک مشاور) خواهد بود. اما در عین حال قدرت اولویت‌بندی و انتخاب اولیه طرح‌ها را به سرمایه‌گذاران صنعتی می‌دهد. کاربرد دیگر این مطالعات، معرفی فرصت‌ها و ایجاد شناخت از صنایع هدف خواهد بود. ساختار این مطالعه شباهت زیادی با گزارشات امکان‌سنجی داشته (البته با عمق کمتر) که البته در برخی بخش‌ها نیز کاستی‌هایی نسبت به گزارشات امکان‌سنجی خواهد داشت. یکی دیگر از کاربردهای این مطالعات، کسب اطلاعات پیش از اقدام به تحقیق و توسعه است. در حوزه فناوری‌های پیشرفته، هزینه‌های تحقیق و توسعه بسیار زیاد بوده و فرایند تحقیقات نیز زمان‌بر است. در این موارد پیشنهاد می‌شود تا قبل از اقدام به تعریف طرح‌های تحقیقاتی، با انجام مطالعات تحلیل فرصت، از جذابیت اولیه طرح اطمینان حاصل نماییم و پس از آن سایر مسیر پیموده شود.
معمولا مخاطبین چنین مطالعاتی گروه‌های مختلفی هستند از جمله:
  • سازمان‌های دولتی و متولی توسعه فناوری‌های پیشرفته
  • شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های دانش بنیان
  • مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه‌ها
  • واحدهای تجاری‌سازی فناوری
  • محققین و صاحبان فناوری و محصولات نوین
  • شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های توسعه فناوری

سفارشی در این حوزه دارید؟