امکان‌سنجی و طرح کسب و کار

یکی از فعالیت‌هایی که سام در کنار خدمات تحلیل و توسعه بازار در فناوری‌های پیشرفته ارایه می‌دهد، مطالعات امکان سنجی و ارزیابی ریسک‌ها و بازدهی سرمایه‌گذاری طرح‌های با فناوری پیشرفته خواهد بود. این خدمت شامل بخش‌های زیر خواهد بود:

  • بررسی فرصت‌ها و ارزیابی اولیه (OS)
  • مطالعه امکان‌سنجی تفصیلی و برنامه‌ریزی اجرا
  • طراحی مدل کسب و کار
  • تحلیل صنعت
  • برنامه بازاریابی
  • تحلیل ریسک بازار و مالی

سفارشی در این حوزه دارید؟