تحقیقات بازار صادراتی

سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور، به منظور اتخاذ تصمیمات درست و به جا، نیاز به اطلاعات و تحلیل‌های دقیق از تحولات صنایع مختلف منطقه و جهان خواهند داشت. سام در راستای ارایه گزارشات و تحلیل‌های منطقه‌ای و جهانی، بهره‌گیری از این خدمت را به شرکت‌های دولتی سیاست‌گذار، انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، سازمان و کارگزاران بورس، قانون‌گذاران پولی و بانکی، شرکت‌های خصوصی فعال در سطح بین‌المللی و شرکت‌های بازرگانی صادرات و واردات پیشنهاد می‌کند. همچنین در این شرکت امکان ارایه گزارشات مستمر (هفتگی، ماهانه، فصلی، 6 ماهه و سالانه) تحلیل تحولات صنعت، بسته به نیاز سازمان‌ها فراهم می‌باشد.

سفارشی در این حوزه دارید؟