عارضه‌یابی بازاریابی

طبق مطالعات انجام شده توسط موسسات معتبر بین المللی، همواره مهمترین دلایل شکست یا عدم رشد مناسب در یک کسب و کار به عوامل مرتبط با بازار ارتباط دارد. بنابراین بررسی و بهبود مستمر فرآیند های مرتبط با بازار همواره از اهمیت بالایی برخوردار است.

باتوجه به گستردگی عوامل و فاکتورهای مرتبط با بازار، ارزیابی و عارضه یابی مشکلات موجود در یک کسب و کار کاری تخصصی بوده و باید توسط یک متخصص بازار انجام شود. خدمت عارضه یابی بازاریابی به تازگی در تعامل با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ویژه کسب و کار های دانش بنیان یا خلاق تدوین و اجرا شده است. در راستای اجرای این خدمت، تمامی فرآیندهای بازاریابیُ مدل کسب و کارُ مدل های درآمدیُ، جریان درآمدی و فروش شرکت، ساختار منابع انسانیُ و … در قالب جلساتی با تیم مدیریت کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت کسب و کار و همچنین اقدامات عملیاتی مورد نیاز جهت بهبود وضعیت کسب و کار ارائه می گردد.

سفارشی در این حوزه دارید؟