ارزش‌گذاری فناوری

ارزش‌گذاری فناوری یکی از اقدامات مهم برای کسب و کارهایی است که محصول یا خدمت آن‌ها مبتنی بر فناوری است. دارایی‌های هر کسب و کار شامل دارایی‌های فیزیکی (دارایی‌های مالی و دارایی‌های از قبیل زمین، تجهیزات و … ) و دارایی‌های غیرفیزیکی (شامل دانش فنی و تکنولوژی، علائم تجاری، حق نشر، مجوزهای حقوقی و …) می‌شود. در بحث ارزش‌گذاری یک فناوری بیشترین عامل اثرگذار، ارزش حق امتیاز است. عوامل مختلفی از جمله سطح تقاضای بازار، پیشرفتی که فناوری می تواند در محصول نهایی ایجاد کند، اینکه آیا برای تولید محصول نهایی به سرمایه گذاری ثانویه نیاز باشد یا نه، و از همه مهمتر پیش بینی سرعت رشد در بازار هدف، در ارزش حق امتیاز اثر می‌گذارد. روش‌های ارزش‌گذاری فناوری معمولا به صورت کیفی و یا کمی انجام می‌شود. در روش‌های کمی معمولا از محاسبات پیچیده ریاضی استفاده می‌شود و روش کیفی با استفاده از قوانین ساده و محاسبات سرانگشتی انجام می‌شود. عوامل مختلفی در انتخاب روش ارزش‌گذاری فناوری موثر است. برخی از این عوامل عبارتند از:

  • هدف ارزشیابی؛
  • سطح انطباق با استانداردهای حرفه‌ای؛
  • کیفیت و کمیت داده‌های موجود؛
  • الزامات و ملاحظات قانونی – قضایی و قراردادی؛

شرکت توسعه بازار سام با بهره‌گیری از مشاوران خود سعی نموده تا با ارزیابی دقیق فناوری و انتخاب روش صحیح ارزش‌گذاری فناوری، رضایت مشتریان خود شامل فناوران و استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران، در نهادهای دولتی و غیر دولتی جلب نماید.

سفارشی در این حوزه دارید؟