چرا شرکت‌های نوپا شکست می‌خورند؟

درۀ مرگ

آمارها نشان می‌دهد نزدیک به 90 درصد پروژه‌های استارتاپی با وجود آنکه تمام موارد احتیاطی را در ابتدای راه رعایت می‌کنند، اما باز هم شکست می‌خورند. عدم توجه و پایبندی به روش‌های توسعه و ماندگاری باعث سقوط در دره مرگ و از بین رفتن آن کسب‌وکار خواهد شد.

اگر محصولتان برای همه است، در واقع برای هیچ‌کس نیست!

فلیپ کاتلر

به ما اعتماد کردند

به اعتماد شما افتخار می‌کنیم

1
حوزۀ تخصصی
15
کارفرمای خشنود
3628
ساعت کار تیمی
15
پروژه‌های موفقیت‌آمیز
0
سال سابقه