تامین تکنولوژی

انتقال تکنولوژی فرآیندی است که جریان تکنولوژی از یک منبع به یک گیرنده را میسر می‌سازد. در این مورد، منبع، مالک یا دارنده دانش است؛ در حالی‌که که گیرنده، ذی‌نفع چنین دانشی است. منبع می‌تواند یک فرد، یک شرکت یا یک کشور باشد. فرآیند انتقال تکنولوژی را می‌توان به انواع مختلف طبقه‌بندی کرد:
  • انتقال بین‌المللی تکنولوژی: در این فرآیند، انتقال فراتر از مرزهای ملی صورت می‌گیرد.
  • انتقال منطقه‌ای تکنولوژی: تکنولوژی از یک منطقه از کشور به منطقه دیگری از همان کشور منتقل می‌شود.
  • انتقال میان شرکتی تکنولوژی: تکنولوژی از شرکتی به شرکت دیگر متتقل می‌شود.
  • انتقال درون شرکتی تکنولوژی: تکنولوژی درون یک شرکت و از یک محل به محل دیگر منتقل می‌شود.
دپارتمان‌های تخصصی سام، در راستای کمک به کسب و کارها و سرمایه‌گذاران حوزه‌های مختلف مانند پتروشیمی، فناوری‌های نو، دیجیتال و… به یاری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران آمده و زمینه های لازم جهت تامین تکنولوژی تولید مواد و محصولات را فراهم می‌آورند.

سفارشی در این حوزه دارید؟