ارزیابی طرح‌های فناورانه

محدودیت منابع مالی نهادهای حمایتی، باعث می‌شود تا از بین طرح‌های فناورانه، آن‌هایی که دارای اولویت بیشتری هستند انتخاب شوند. معیارهای مختلفی در تعیین اولویت طرح‌ها دخیل است. ارزیابی طرح‌های فناورانه از زوایای مختلفی ازجمله تحلیل بازار (اندازه بالقوه و بالفعل بازار، سطح تقاضا، ساختار بازار هدف و …)، اطلاعات مالی (جریان نقد، سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی IRR و …)، حقوقی (پتنت و مالکیت فکری)، دانش فنی (امکان پذیری، نوآوری و تکراری نبودن در ایران، دوره عمر فناوری و سطح آمادگی آن برای ورود به بازار و…) و همچنین سازمان یا شرکت ارائه‌دهنده طرح، مورد بررسی قرار می گیرد. معمولا برای تمام زیربخش‌ها ضریب اثرگذاری در نظر گرفته می‌شود.
مجموعه توسعه بازار سام در بخش‌های ارزیابی تحلیل بازار و ارزیابی معیارهای مالی طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان سابقه طولانی دارد. خدمات ارائه شده توسط این مجموعه در بخش‌های ارزیابی طرح‌های فناورانه شامل موارد زیر است.
 • معیارهای ارزیابی و تحلیل بازار
  • بخش‌بندی بازار هدف
  • اندازه بالقوه/بالفعل بازار
  • روند رشد و تقاضای بازار
  • مزیت‌های رقابتی محصول/خدمت
  • تحلیل رقبا
  • تاثیر خدمت/محصول بر روند عرضه و تقاضا فعلی بازار
  • تحلیل قیمت
  • سهم بازار مورد انتظار
  • زیرساخت بازاریابی و فروش
 • معیارهای ارزیابی مالی
  • جرئیات بودجه پروژه و جریان نقدینگی (سرمایه‌گذاری ثابت، سرمایه گذاری عملیاتی، برنامه فروش و …)
  • سود سالانه
  • دوره بازگشت سرمایه
  • ارزش خالص فعلی (NVP)
  • میزان سرمایه‌گذاری ثابت و نقطه سر به سر

سفارشی در این حوزه دارید؟