توسعه بازار

سالانه بودجه زیادی در ایران به سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد، در حالی که بسیاری از این واحدها به دلیل شناخت نادرست بازار با شکست مواجه می‌شوند. از این رو، “توسعه بازار” محصولات تولیدی کشور توجه بیشتری را می‌طلبد.